medicinska studier - Swedish
     Medicine
Dentistry
Pharmacy
Veterinary Medicine
and 100 more specializations
  Civil Engineering
Electrical Engineering
Electronic Engineering
Informatics
Business
Management
Economics
Physiotherapy
Please choose a different language         


Safarik University i Kosice

Kosice är Slovakiens näst största stad. Här finns landets största flygplats med många internationella flygavgångar varje dag. Kosice är en universitetsstad med många akademiska skolor. Pavol Josef Šafárik University grundades 1657 av jesuitmunkar och etablerades som ett av de viktigaste i regionen av tysk-romerske kejsar Leopold I år 1660. Under 1600- och 1700-talet påverkade det i hög grad utvecklingen inom vetenskapen och den europeiska vetenskapliga andan.

Šafárik har många fakulteter, av vilka den största är den medicinska fakulteten där tandvårdsinstitutionen är integrerad. Den medicinska skolan är belägen 15 minuter från den pittoreska stadskärnan där man kan se den berömda sjungande fontänen.

Stadens största sjukhus är Universitetssjukhuset som har fått internationellt erkännande för sina forskningsaktiviteter och internationellt erkända läkare. Universitetet är medlem i många internationella institutioner, t.ex. European University Association (EUA).

Medicinska fakulteten
Tandvårdsfakulteten 

Den medicinska fakulteten utbildar läkare och kirurger med bred allmänmedicinsk utbildning som kan tillhandahålla professionell medicinsk hjälp och vård inom preventivt medicinska aspekter. Yrkesutbildning baseras på det senaste inom medicinsk forskning och studenterna får möjlighet att också få bakgrunden till vetenskapliga aktiviteter.

Studier i främmande språk och moraliska och etiska aspekter i undervisningen presenteras i den hippokratiska edens anda och inkluderas i studierna.

Studenterna får specialiserade kunskaper om teoretiska, förkliniska och kliniska ämnen genom föreläsningar, seminarier, sjukhuspraktik, specialistpraktik och -rådgivning.

Den medicinska fakulteten har flera betydande partners - Universitetssjukhuset Louis. Pasteur i Košice och sex andra medicinska inrättningar.

När det gäller organisationen är fakulteten uppdelad i 57 institut och kliniker, vilka står för fakultetens yrkesmässiga aktivitet.

Medicinstudenterna behöver inte tänka på transporter till sina kliniklektioner eftersom Universitetssjukhuset ligger intill universitetsbyggnaden. Universitetet kan också ordna studentlogi till en kostnad av ungefär 190 euro per månad. Att hyra en lägenhet till ett mycket förmånligt pris är också möjligt.

Årlig undervisningsavgift:
Allmänmedicin           10500  EUR
Tandvård                    11000  EUR


Biblioteksdeposition: 500 EUR

Ansökningsförfarande

De ansökande måste med tillfredsställande resultat bli godkända i inträdesprovet i kemi och biologi i skriftlig form (flervalsfrågor). 

Plats: Inträdesprovet kan genomföras antingen inom universitetets område eller i ombudets lokaler.

Antagningsprov
Antagningsprovet består av 100 frågor i biologi och 100 frågor i kemi. De ansökande har 2 timmar och 30 minuter på sig att fullfölja provet.
Denna sida innehåller information om:
medicinska universitet, medicin universitet, medicin, studera medicin, medicinska studier, studera medicin i Europa, studera medicin i engelska, studera i europa medicin, medicinska studier i Europa,
medicinsk utbildning, University School of Medicine, medicinsk fakultet, medicinsk fakultet europa, medicin utbildning, medicinska kurser, medicin grad, medicinsk institut, studera tandvård, medicin universitetskurser, topp medicin universitet, studera medicinska universitet medicin, medicin klasser, medicin kurser , högskola av medicinen, examen i medicin, Institutionen för medicinsk utbildning, goda medicinska skolor, medicin vid universitetet, studera medicin, bästa medicinska program, institut för medicinska studier, medicinska utbildning webbplatser, skolor för medicinsk, medicinsk fakultet i, institut för medicinsk utbildning, som läkarutbildningen, medicinska studier på engelska, för att studera medicin, studera medicin europa